Η εταιρεία μας

Η εταιρία μας

Αντικείμενο

Παραγωγή, εμπορία, πώληση χονδρικής

 • LAMP OIL
 • Κεριών διαρκείας
 • Λαμπών με φιτίλι
 • Εκκλησιαστικών και συναφών ειδών

Πελάτες / δίκτυα διανομής

Καταστήματα

 • Εκκλησιαστικών ειδών
 • Οικ. χρήσεως
 • Σούπερ Μάρκετ
 • Δώρων
 • Εξοπλ. cafe, hotels

Χονδρέμποροι

Εισαγωγείς

Πελάτες / Περιοχή

Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος

Εξαγωγές

Χώρες:

  • Ευρωπαϊκής Ένωσης
   (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Κύπρος)
  • Βαλκανικές
   (Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Σερβία)
  • Μέσης Ανατολής
   (Αίγυπτος, Ιορδανία, Λίβανος)

Πωλήσεις

Σε συνεχή ανοδική πορεία